Een kerk met ruimte voor ontmoeting

Visualisatie nieuw ontwerp Koningskerk Zwolle-Zuid

een kerk
met
ruimte
voor
ontmoeting

‘We dromen van een kerk die aantrekkelijk is. Een gemeente die de deur wijd heeft openstaan en die zelf er op uittrekt om verloren mensen te zoeken. Een gemeente die bekend staat in Zwolle-Zuid als open, gastvrij en vriendelijk. Velen weten haar te vinden.’

Het strategisch beleidsplan van de gemeente begint met de beschrijving van een droom. Om deze droom te kunnen verwezenlijken, is het hebben van een passend kerkgebouw een belangrijke voorwaarde. Het gebouw uit 1989 is niet meegegroeid met de droom maar is wel de centrale plek van ontmoeting voor zowel Boven, Binnen als Buiten. Daarom is het nu tijd het gebouw aan de nieuwe wensen aan te passen en is ons gevraagd een passend nieuw ontwerp te maken.

Het ontwerp streeft naar het vervullen van de vele verschillende wensen met een integrale oplossing. Ontmoeting staat daarin voorop: een ruime maar ook intieme kerkzaal (vriendelijk), een rustige en lichte foyer (gastvrij) en breed inzetbare ruimtes (diversiteit bevorderend) die een duidelijke relatie hebben met de omgeving. De nieuwe openheid verbindt Boven, Binnen en Buiten, zodat de kerk een plek voor iedereen kan zijn en past bij de wensen van de gemeente van nu en de toekomst.

Samenwerkende partijen DO voor de renovatie van de Koningskerk in Zwolle:

– contructeur: Alferink-van Schieveen
– calculator: Thijs Bos
– bouwfysich adviseur: DGMR
– visualisaties: Joost van Rossenberg en Sanne Plomp

Een Blauw Pad

Het blauwe pad in de Aquamarijn te Zwolle

»

Samen Scholen

Accretio Identiteit en Uitstraling

»

SEATbelt / autogordelstoel

SEATbelt Chair a Love Story

»

Spectrum meubellijn

De Spectrum Encyclopedie opnieuw vormgegeven

»

Het Prieel in de Natuurtuin

Prieel Natuurtuin Klopvaart

»

Een kerk met ruimte voor ontmoeting

Visualisatie nieuw ontwerp Koningskerk Zwolle-Zuid

»

Tafelbladkleed

Tafelbladkleed

»

Woonboerderij Kalkovens VO

Woonboerderij Kalkovens, Makkum

»

Een Cisterciënzer Klooster – Beelden

»

Laanwoning Haagwijk

Laanwoning Haagwijk Architectuurmanifestatie

»

Boswoning Haagwijk

Boswoning Haagwijk Architectuurmanifestatie

»

Woonboerderij Kalkovens SO

Woonboerderij Kalkovens, Makkum

»

Encyclopedische Enveloppen

Envelope gemaakt van een bladzijde uit de Spectrum Encyclopedie

»

fort TILDEN

»

Alternate Absence

Alternate Absence

»

Een Cisterciënzer Klooster

Kerk van het Cisterciënzer Klooster | Subliem Licht

Verlichte afzondering; een klooster voor de Cisterciënzer orde / Illuminated isolation; a monastery for the Cistercian order
Het sublieme licht dat de ene plek met ‘de andere’ verbindt is het architectonische kenmerk van een nieuw type heterotopia: de fōstopos. De fōstopos zondert zich in ruimtelijke zin af door middel van licht en verbindt zich met andere plekken doordat ze aan het sublieme buiten zichzelf refereert. De fōstopos biedt binnen zijn grenzen oneindig de ruimte aan het sublieme. Daardoor beantwoordt ze aan een behoefte in onze maatschappij naar de ‘andere plaatsen’ zoals ze door Foucault zijn geïntroduceerd.
Al eeuwenlang bewijst de ‘architectuur van het licht’ van de Cisterciënzer orde de kwaliteiten van licht als een middel om ruimtes vorm te geven. In dit ontwerp voor een klooster vormen de ruimtelijke en rituele beleving van het sublieme licht en de overgang naar het omringende landschap, het hart van het fostōpische karakter.

Archiprix 2011

(René Boomkens, Nikol Dietz, Rob Hootsmans, Christian Kieckens, Gert Urhahn)

‘Het verstilde ontwerp voor een klooster wordt voorafgegaan door een prachtig uitgevoerd vooronderzoek. De filosofische ondergrond wordt zorgvuldig opgebouwd in een helder betoog. Aan de hand van twee essays over heterotopia’s en de rol van het licht, wordt betoogd dat je daarmee sublieme architectuur zou kunnen maken. De studie heeft echter geen hechte relatie met het op zichzelf fraaie ontwerp. Het trefzeker in het landschap gesitueerde klooster is vakkundig ontworpen en prachtig gepresenteerd. De zeer esthetische presentatie geeft door de schaarse informatie moeilijk inzicht in het ontwerp. Het contemplatieve aspect is in het plan goed uitgewerkt. De vorm past bij de functie. De ontwerper constateert een maatschappelijke noodzaak voor dergelijke ‘other places’, ten onrechte wordt echter niet gemotiveerd op welke wijze het klooster aan die noodzaak tegemoet komt.’

Informatie / afbeeldingen

»

Solitude in Palermo

»

Bouwen met Licht – Literair Café

Bouwen met Licht

»

Lamp

Lightstyle Lamp

»